Sebahagian Surat MPP mengenai Aduan….

Sharing is Caring!

Mesyuarat Bil. 1 Mengenai Isu Pengangkutan

Maklumbalas pihak universiti kepada pihak Sikun Jaya setelah pemantauan melalui cadangan MPP……

Mesyuarat Bil. 2 Mengenai Isu Pengangkutan

Aduan mengenai Bas UTHM……..

Surat Memohon Bantuan bagi Mahasiswa terlibat dengan bencana…..


Sharing is Caring!

Leave a comment