BAB 2 : KEMENTERIAN

Sharing is Caring!

BAB 2 : KEMENTERIAN

Kementerian Pelajaran Malaysia
|

Kementerian Pelajaran
Malaysia ialah sebuah kementerian yang bertujuan untuk membangunkan
sebuah sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia bagi
memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi
negara Malaysia. Matlamatnya ialah untuk: melahirkan bangsa Malaysia
yang taat setia dan bersatu padu melahirkan insan yang beriman,
berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, dan sejahtera menyediakan
sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara memberi
peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

Pendidikan wajib

Pendidikan
wajib adalah satu undang-undang yang memerlukan setiap ibu bapa
warganegara Malaysia (yang menetap di Malaysia) yang mempunyai anak
mencapai umur enam tahun mendaftarkannya di sekolah rendah. Tempoh
pendidikan wajib adalah selama selama enam tahun, iaitu tempoh
pendidikan rendah.

Pendidikan wajib dilaksanakan mulai tahun
persekolahan 2003. Kegagalan ibu bapa memastikan anaknya mengikut
pendidikan wajib merupakan satu kesalahan dari segi undang-undang, dan
jika disabitkan, ibu bapa berkenaan boleh dikenakan denda tidak melebihi
RM5,000 atau dipenjarakan tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

Senarai Menteri Pelajaran Malaysia

#
Nama
Tempoh
perkhidmatan
1
1955
1957
2
1957
1959
3
1959
1965
4
1965
1968
5
1970
1973
6
1974
1978
7
1978
1981
8
1982
1984
9
1984
1986
10
1969-1970
11
1986
1991
12
1991
1995
13
1995
1999
14
1999
2004
15
2004
2009
16
2009
– Kini


Menteri:
Y.A.B. Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Bin Haji Mohd. Yassin

Timbalan Menteri: 1

Y.B. Datuk Ir. Dr. Wee Ka Siong

Timbalan Menteri: 2

Y.B. Dr. Haji Mohd Puad Bin Zarkashi

Ketua Setiausaha

Y.Bhg. Dato’ Dr. Rosli bin Mohamed

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Y.Bhg. Dato’ Sri Abd. Ghafar bin Mahmud

Pengkhususan Negeri Terengganu

Pengarah Pelajaran Negeri Terengganu,

En.Razali bin Daud

Pegawai Pelajaran Daerah Marang

Encik Md. Yasin bin Mohd Salleh

Pengkhususan Bahagian Teknik & Vokasional

Pengarah

Tuan Haji Ahmad Tajudin Bin Jab

Timbalan Pengarah Pengoperasian Sekolah

En. Zainuren Bin Mohd Nor

Timbalan Pengarah Pengurusan Akademik

Tuan Haji Wan Mohd Noor bin Wan Endut

Timbalan Pengarah Pembangunan

Puan Hajah Zalihar Bt. Abd. Ghani


Timbalan Pengarah Pembangunan Kejurulatihan PTV

Tuan Haji Zakaria Bin Md Noor

Kementerian Pengajian Tinggi

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia mula ditubuhkan pada 27 Mac 2004. Ia adalah hasil rombakan kabinet yang dilakukan oleh Perdana Menteri dengan membahagikan Kementerian Pendidikan Malaysia kepada 2 kementerian iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Menteri yang pertama memikul tugas Jawatan adalah Datuk Dr. Mohd Shafie Salleh dan kini disandang oleh Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin. Pada 15 Julai 2004, Kementerian Pengajian Tinggi telah mula beroperasi di Blok E3, Parcel E, Pusat Perbadanan Kerajaan Persekutuan Putrajaya.
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia terdiri daripada dua jabatan
dan agensi. Jabatan-jabatan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ialah Jabatan Pengurusan IPT (JPIPT) dan Jabatan Pengurusan Politeknik & Kolej Komuniti
. JPIPT pula terdiri dari dua sektor pengurusan iaitu Sektor Pengurusan
IPTA & Sektor Pengurusan IPTS. Sementara agensi-agensi di bawah
Kementerian Pengajian Tinggi ialah LAN, PTPTN,Yayasan TAR dan 20 Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) iaitu :

Objektif

 • Memastikan supaya sekurang-kurangnya 2 universiti negara
  disenaraikan sebagai antara 200 universiti terbaik di dunia dan salah
  sebuah universiti berkenaan disenaraikan di kalangan 50 universiti
  terbaik dunia.
 • Membangunkan sekurang-kurangnya 10 pusat kecemerlangan yang
  diiktiraf di peringkat antarabangsa dari segi hasil penyelidikan,
  hakcipta, penerbitan, kerjasama penyelidikan dan pengkomersilan hasil
  penyelidikan.
 • Memastikan sekurang-kurangnya 75% pensyarah institusi pengajian
  tinggi awam mempunyai kelayakan ijazah Doktor Falsafah atau setaraf
  dengannya dan 30% pensyarah politeknik dan kolej komuniti mempunyai
  kelayakan ijazah Sarjana, Doktor Falsafah atau setaraf denganya.
 • Menghasilkan graduan-graduan yang kompeten untuk memenuhi keperluan
  guna tenaga negara dan antarabangsa dengan sasaran 75% graduan mendapat
  pekerjaan dalam bidang relevan dalam tempoh enam bulan selepas tamat
  pengajian.
 • Menggalakkan pengantarabangsaan pengajian tinggi negara dengan
  menarik pelajar-pelajar dari luar negara bersamaan dengan 10% dari
  keseluruhan jumlah pelajar pengajian tinggi di peringkat diploma, ijazah
  dan lepasan ijazah
 • Mempertingkatkan kohort (17-23 tahun) yang mempunyai akses pengajian
  tinggi kepada 40% dan memperluaskan peluang pembelajaran sepanjang
  hayat bagi semua bentuk pengajian tinggi yang konvensional dan bukan
  konvensional
 • Memastikan terdapat peningkatan secara berterusan dari sumber-sumber
  lain dalam pembiayaan universiti awam dengan nisbah 30% ditanggung oleh
  universiti dan 70% oleh kerajaan.
 • Menyediakan kemudahan prasarana pengajian tinggi yang mencukupi,
  setanding dengan amalan yang terbaik digunakan di peringkat antarabangsa
 • Menyediakan kemudahan pembiayaan untuk pelajar yang berpotensi dan layak mendapat akses kepada pengajian tinggi.
 • Meningkatkan jalinan hubungan strategik diantara institusi pengajian
  tinggi tempatan dengan institusi pengajian tinggi luar negara, serta
  institusi penyelidikan ternama dalam dan luar negara dalam bidang
  penyelidikan, pembangunan dan pengkomersilan.
Lima Teras Utama
 • Mewujudkan perancangan pengajian tinggi yang strategik dan sistematik.
 • Mengukuhkan pengurusan pengajian tinggi negara.
 • Menambah kapasiti, akses dan penyertaan dalam bidang pengajian tinggi.
 • Meningkatkan kualiti pengajian tinggi negara setanding di peringkat antabangsa.
 • Mengantarabangsakan pengajian tinggi negara.
___________________________________________________________________________________


* Untuk membuka “link” mengikut BAB di bawah,  Sila tekan tulisan berwarna
MERAH. Kecuali BAB 10 buka ikut subtopik pada tulisan berwarna MERAH.

BAB 1 : TERAS PENDIDIKAN NEGARA
1.1 : Rukun Negara
1.2 : Falsafah Pendidikan Kebangsaan
1.3 : Wawasan 2020
1.4 : Islam Hadhari

BAB 2 : KEMENTERIAN
1.1 : Kementerian Pelajaran Malaysia
1.2 : Kementerian Pengajian Tinggi

BAB 3 : SEJARAH PERKEMBANGAN PELAJARAN MALAYSIA
1.1 : Perkembangan Dasar dan Kemajuan Sistem Pelajaran Kebangsaan
1.2 : Perkembangan Pelajaran Masa Kini

BAB 4 : SISTEM PELAJARAN MASA KINI
1.1 : Pendidikan Pra Sekolah
1.2 : Program PERMATA
1.3 : Pendidikan Rendah
1.4 : Pendidikan Menengah
1.5 : Pendidikan Khas
1.6 : Program Pendidikan Khas
1.7 : Sekolah Sukan
1.8 : Sekolah Seni
1.9 : Pembestarian Sekolah
2.0 : Pendidikan Pasca Menengah( Tertiari)
2.1 : Institusi Pengajian Tinggi
2.2 : Pendidikan Swasta
2.3 : Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
2.4 : Sekolah Kluster
2.5 : Sejarah Pendidikan Teknik & Vokasional
* Tambahan penkhususan bidang di UTHM

BAB 5 : KURIKULUM
1.1 : Teori Pendidikan
1.2 : Kurikulum Prasekolah
1.3 : Kurikulum Baru Sekolah Rendah
1.4 : Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
1.5 : Kurikulum Kursus Perguruan Lepasan Ijazah
1.6 : Pengurusan Kurikulum
1.7 : Program JQAF
1.8 : Kia2M

BAB 6 : PROGRAM SOKONGAN DAN HAL EHWAL MURID
1.1 : Asrama
1.2 : Skim Pinjaman Buku Teks
1.3 : Biasiswa dan Pinjaman
1.4 : Program Bersepadu Sekolah Sihat
1.5 : Program Pemakanan Sekolah
1.6 : Bimbingan dan Kaunseling
1.7 : Malaysia Teacher Standard atau Standard Guru Malaysia (SGM)
1.8 : PIBG
1.9 : Skim Baucer Tuisyen

BAB 7 : PROGRAM KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1.1 : Gerak Kerja Kokurikulum
1.2 : Sekolah Harapan Negara
1.3 : Hari Guru
1.4 : Projek Nilam
1.5 : Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia
1.6 : Majlis Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran

BAB 8 : URUSAN PERKHIDMATAN
1.1 : Perintah-Perintah Am
1.2 : Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993
1.3 : Arahan Perbendaharaan
1.4 : Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor
1.5 : Arahan Perkhidmatan
1.6 : Akta Acara Kewangan
1.7 : Peraturan-Peraturan Pegawai Awam

BAB 9 : DASAR, KURIKULUM & SISTEM BARU
1.1 : KSSR
1.2 : KSSM
1.3 : Pentaksiran Berasaskan Sekolah
1.4 : MBMMBI
1.5 : 1 Murid 1 Sukan
1.6 : Transformasi Pendidikan Vokasional
1.7 : NKEA
1.8 : NKRA Pendidikan

BAB 10 : BAB TAMBAHAN
A   : Dasar, Kurikulum & Sistem1.1 : SBPA1.2 : LINUS & PROTIM1.3 : Tonggak 121.4 : PPSMI1.5 : RMK – 10 ( Pendidikan)
B    : Isu Semasa Pendidikan2.1 : Wang Bantuan RM100 Kepada Pelajar2.2 : Pemberian Baucar RM200 Kepada Pelajar IPTA, IPTS Dan Politeknik2.3 : Isu Penempatan GSTT2.3 : Majlis Bahasa Inggeris2.4 : Kementerian Kaji Wujud GPK Pendidikan Islam Di Sekolah2.5 : Majlis Pelancaran Transformasi Pendidikan Vokasional
C    : Isu Semasa Negara3.1 : Sistem Pemerintahan Malaysia ( YDP Agong, Kabinet, Komponen )3.2 : Isu Adam Adli3.3 : BR1M3.4 : Program Transformasi Kerajaan, Ekonomi & Politik3.5 : Bajet 2012
D    : Teori Pendidikan4.1 : Taksonomi Bloom


E    : Lain-Lain


5.1 : SPP5.2 : JPA5.3 : Sorotan Peristiwa 2011


Sharing is Caring!

Leave a comment