BAB 4 : SISTEM PELAJARAN MASA KINI

Sharing is Caring!

BAB 4 : SISTEM PELAJARAN MASA KINI

1.1 : Pendidikan Pra Sekolah
1.2 : Program PERMATA
1.3 : Pendidikan Rendah
1.4 : Pendidikan Menengah
1.5 : Pendidikan Khas
1.6 : Program Pendidikan Khas
1.7 : Sekolah Sukan
1.8 : Sekolah Seni
1.9 : Pembestarian Sekolah
2.0 : Pendidikan Pasca Menengah( Tertiari)
2.1 : Institusi Pengajian Tinggi
2.2 : Pendidikan Swasta
2.3 : Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
2.4 : Sekolah Kluster
2.5 : Sejarah Pendidikan Teknik & Vokasional1.1 : Prasekolah

Prasekolah (bahasa Inggeris: pre-school) merupakan pilihan pendidikan bagi kanak-kanak sebelum memasuki sekolah.

Prasekolah merupakan sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia menyediakan pendidikan prasekolah bagi membolehkan kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun memasuki persekolahan lebih awal, terutamanya kanak-kanak daripada golongan berpendapatan rendah.

Latar belakang
18 Disember 1991 – Mesyuarat Jemaah Menteri mengarahkan Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program prasekolah.
27 Januari 1992 – Mesyuarat antara Kementerian. – Projek Rintis Pendidikan Prasekolah KPM (1,131 kelas).

Akta Pendidikan 1996
Pendidikan Prasekolah dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan.
Mesyuarat Jemaah Menteri pada 6 Jun 2001 mengarahkan dilaksanakan peluasan program Prasekolah oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Matlamat pendidikan prasekolah
Pendidikan prasekolah bertujuan menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah.

Konsep
Pendidikan prasekolah adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4-6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Konsep yang digunakan ialah “Belajar Sambil Bermain” dengan menekankan “Pembelajaran Bertema”. Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu.

Keunikan prasekolah yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah aktiviti kumpulan yang berupaya meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Pendedahan terhadap aktiviti ini adalah bagi menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran berkonsepkan sekolah bestari.

Objektif
Menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah

Lokasi
Bangunan prasekolah anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia terletak di kawasan sekolah rendah.

Pengurusan
Setiap kelas prasekolah diurus oleh seorang guru dan seorang pembantu yang dilantik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Gred jawatan bagi guru prasekolah ialah DG29 atau DG41 manakala gred jawatan bagi pembantu prasekolah ialah N17, yakni setaraf dengan jawatan Pembantu Tadbir.

Murid
Setiap kelas mestilah tidak melebihi 25 orang kanak-kanak berumur 5 dan/atau 6 tahun. Kelayakan untuk memasuki prasekolah dikira berdasarkan pendapatan keluarga iaitu di bawah RM500. Walau bagaimanapun had itu boleh dinaikkan sekiranya masih terdapat kekosongan.

Kurikulum

Kurikulum Pendidikan prasekolah dirangka dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap keupayaan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mulai tahun 2002, semua pusat pembelajaran kanak-kanak samada diuruskan oleh Kementerian Pelajaran mahupun dikelolakan oleh pihak swasta mestilah mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
Kriteria Pemilihan Sekolah
Tiada operator tadika lain. Pihak kementerian mendapati di satu-satu kawasan itu tidak atau kurang mempunyai tadika/prasekolah samada oleh pihak swasta atau badan berkanun lain.


Kriteria Pemilihan Murid
Warganegara Malaysia. Berumur 5 dan 5+ tahun. Setiap kelas 25 orang murid.
1.2 : PERMATA

Segalanya bermula pada suatu hari, hampir tiga tahun yang lalu, apabila peningkatan kadar jenayah dan masalah sosial menjadi semakin ketara di Negara ini. Datin Paduka Seri Rosmah cuba memikirkan jalan penyelesaian kepada masalah-masalah itu.

Pada pandangan bekas pelajar jurusan sosiologi ini, semestinya masalah berkenaan berakar daripada didikan semasa usia kanak-kanak.

Kerana begitu ‘terganggu’, beliau tidak boleh berhenti memikirkan bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Barangkali ada sesuatu yang hilang semasa dalam proses membesar. Itulah yang membawa kepada tercetus idea untuk pelaksanaan Program Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak PERMATA.

Sebagai Pengerusi Jawatankuasa Kerja Dasar PERMATA Negara, apabila idea itu datang, beliau tidak teragak-agak untuk melaksanakannya, satu kerana matlamatnya ialah mahu melahirkan modal insan terbaik kepada negara dan satu lagi kerana tidak mahu lagi ‘terganggu’ dengan laporan-laporan jenayah disiarkan hampir saban hari.

Lantas, 25 individu profesional dalam pelbagai bidang, kepakaran dan latar belakang dicari untuk sama-sama mengumpul, mencari idea selain membantu merealisasikan hasrat murni berkenaan. Kumpulan profesional ini bukan calang-calang orang dan mereka juga senada
bahawa pembentukan insan akan menjadi lebih berkesan sekiranya dimulakan lebih awal lagi

Kumpulan ini terdiri daripada mereka yang mempunyai kepelbagaian kepakaran, latar belakang, pendidikan dan pengalaman antaranya pakar kanak- kanak, ahli akademik, aktivis wanita dan aktivis masyarakat memulakan usaha ini dengan mengadakan kajian dan penyelidikan secara sukarela dan dapatannya lantas dijadikan input bagi pembangunan konsep pendidikan sedemikian.

Dan bagi menjayakan konsep pendidikan sedemikian, ia memerlukan satu pendekatan bersepadu yang melibatkan pelbagai pihak seperti ibu bapa, masyarakat setempat, pihak berkuasa tempatan dan ahli-ahli politik dapat dimanfaatkan bagi menjadikan kanak-kanak setempat yang agak mundur kepada yang lebih berjaya dan membanggakan.

Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI) pula diberi tanggungjawab untuk menyediakan modul pembelajaran dan teknik pengajaran serta kursus penjagaan kanak-kanak kepada pendidik-pendidik di Pusat Anak PERMATA Negara.

Kurikulum PERMATA
Kurikulum PERMATA berbeza kerana ianya member penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif, sosio-emosi, komunikasi dan fizikal. Antara ciri-ciri penting dalam kurikulum PERMATA:-

1.3 : Pendidikan Sekolah Rendah

Walaupun kebanyakan ibubapa memilih untuk memulakan sistem pendidikan formal anak-anak mereka dari pendidkan pra-sekolah namun pada dasarnya, pendidikan yang diwajibkan di Malaysia bermula dari pendidikan sekolah rendah.

Pendidikan sekolah rendah adalah merupakan satu asas pembelajaran. Untuk tujuan ini, satu kurikulum yang seragam telah diwujudkan untuk memastikan kurikulum pendidikan nasional merangkumi subjek-subjek asas dan penting. Untuk mengukur prestasi kemajuan pelajar di tahap ini, satu peperiksaan yang dikenali sebagai UPSR (Ujian Pencapaian Sekolah Rendah) dilaksanakan di semua sekolah.

Pendidikan sekolah rendah bermula semasa kanak-kanak berusia enam tahun dan mengambil masa enam tahun sebelum melangkah ke pendidikan sekolah menengah. Ibubapa dikehendaki untuk mendaftarkan anak-anak mereka di mana-mana sekolah rendah berhampiran sebelum mereka mencapai umur tujuh tahun. Ini adalah untuk memastikan tempat dapat diperuntukkan dalam masa yang ditetapkan. Sila kunjungi sekolah-sekolah yang berdekatan di kawasan anda.

Ibubapa juga boleh memohon pertukaran anak-anak mereka ke sekolah lain di atas alasan-alasan tertentu.

1.4 : Pendidikan Sekolah Menengah

Pendidikan menengah merupakan tahap kedua peringkat pendidikan formal, di mana asas pendidikan yang telah diterapkan semasa pendidikan sekolah rendah dipertingkatkan dan diperkukuhkan lagi sebagai persediaan untuk menghadapi pendidikan tinggi ataupun latihan vokasional.

Pendidikan di tahap ini di kawal oleh Kementerian Pelajaran. Satu kurikulum yang seragam telah diaturkan bagi memastikan pembelajaran yang konsisten. Pada tahap ini, prestasi kemajuan para pelajar akan dinilai melalui beberapa peringkat peperiksaan am.

Persekolahan menengah pada lazimnya bermula pada umur tiga belas tahun dan berlanjutan sehingga enam tahun. Peralihan pelajar di dalam transisi daripada peringkat rendah ke menengah memerlukan pendaftaran yang berdasarkan pendidikan rendah mereka.

Di samping itu, pihak ibubapa boleh memindahkan anak-anak mereka ke sekolah lain jika mempunyai alasan-alasan yang kukuh.

1.5 : Pendidikan Khas

Pendidikan
Khas ialah program yang dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai
keperluan murid khas, termasuk penggunaan bahan khas, peralatan khas,
teknik p & p mengikut tahap kebolehan & keupayaan
pelajar:-

Perkembangan mental
Kestabilan emosi
Integrasi sosial

KANAK-KANAK KHAS
Merupakan
kanak-kanak yang telah dikenal pasti dan disahkan oleh pakar
professional klinikal sebagai mengalami masalah yang mengganggu proses
pembelajaran.

“………
Kanak-kanak yang berbeza dari kanak-kanak sederhana atau biasa (1)
dalam ciri-ciri mental (2) keupayaan-keupayaan deria (3) dalam ciri-ciri
saraf dan otot atau fizikal (4) dalam tingkahlaku sosial atau emosi (5)
dalam keupayaan komunikasi atau (6) dalam pelbagai kekurangan
sehinggakan ia memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubahsuai, atau
perkhidmatan-perkhidmatan pendidikan khas , supaya ia boleh berkembang
sehingga kemampuan yang maksimum ”.

1.6 : Program Pendidikan Khas

Program pendidikan khas di Malaysia dilaksanakan melalui:-

 1. Sekolah Khas
 2. Progam pendidikan Khas Integrasi (pengasingan/inklusif)
 3. Pemulihan Khas
 4. Program Disleksia
 5. Pendidikan Vokasional sekolah khas/integrasi(teknik/Vokasional)

KATEGORI PENDIDIKAN KHAS
Kanak-kanak
yang berada dalam program Pendidikan khas adalah mereka yang menghadapi
masalah untuk belajar di dalam aliran biasa. Terdapat tiga aliran :

Masalah Pembelajaran
Masalah Pendengaran
Masalah Penglihatan

Sekolah Pendidikan Khas Pendidikan khas Kementerian Pelajaran Malaysia dilaksanakan melalui:


Sekolah Khas bagi murid bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran.
Program
Pendidikan Khas Integrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluan
khas bermasalah pembelajaran, bermasalah pendengaran dan bermasalah
penglihatan. la diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah
dan sekolah menengah teknik/vokasional yang menggunakan pendekatan
pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif.


Di antara program yang ditawarkan ialah:

Prasekolah
Syarat kemasukan murid ke Program Prasekolah di Sekolah Pendidikan Khas ialah:
berumur 6+ hingga 14+ tahun disahkan oleh pengamal perubatan dan boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain.

Pelajaran Rendah

Syarat kemasukan murid ke Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ialah:
berumur 6+ hingga 14+ tahun disahkan oleh pengamal perubatan dan boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain

Semua sekolah rendah pendidikan khas mengikuti aliran akademik.
Kemudahan-kemudahan yang disediakan di peringkat sekolah rendah
termasuklah asrama dan makan minum percuma. Murid yang mengikuti Program
Pendidikan Khas Integrasi boleh mengikuti kurikulum kebangsaan atau
kurikulum alternatif.

Pelajaran Menengah
Syarat kemasukan murid ke Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ialah:
Berumur
13+ hingga 19+ tahun disahkan oleh pengamal perubatan dan boleh
mengurus diri tanpa bantuan orang lain. Pelajaran menengah menyediakan 2
jenis aliran iaitu akademik dan vokasional.

Pendidikan Teknik dan Vokasional
i) Sekolah Khas
Sekolah
Menengah Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang menawarkan elektif
mata pelajaran vokasional (MPV) manakala Sekolah Menengah Pendidikan
Khas Vokasional Shah Alam menawarkan Sijil Kemahiran Malaysia.

ii) Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pendengaran

Sekolah Menengah Vokasional (EAT) Azizah, Johor Baru
Sekolah Menengah Teknik Langkawi, Kedah
Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor
Sekolah Menengah Vokasional Bagan Serai, Perak
Sekolah Menengah Teknik Tanah Merah, Kelantan
Sekolah Menengah Vokasional Keningau, Sabah

Tempoh Pengajian
Tempoh belajar bagi murid-murid berkeperluan khas rendah adalah enam (6) tahun.
Tempoh belajar bagi murid-murid berkeperluan khas menengah adalah lima (5) tahun.
Tempoh ini boleh dilanjutkan hingga dua (2) tahun maksimum di mana-mana peringkat iaitu sarna ada rendah atau menengah mengikut keperluan murid berkenaan.
1.7 : Sekolah Sukan Malaysia (SSM)


Sekolah Sukan Malaysia (SSM) adalah sekolah elit khas untuk atlit-atlit di kalangan pelajar sekolah yang berpotensi untuk dikembangkan bakatnya ke tahap lebih cemerlang. Di samping pembelajaran berasaskan akademik, pelajar-pelajar dilatih mengikut bidang kemahiran sukannya. SSM ini di bawah kawalan Bahagian Sukan, Seni dan Kokurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.


Setakat ini terdapat dua buah Sekolah Sukan Malaysia (SSM) iaitu:

1.
 Sekolah Sukan Bukit Jalil

2.
 Sekolah Sukan Bandar Penawar


Sistem Pembelajaran


Pelajar-pelajar yang ditawarkan ke SSM ini diwajibkan
tinggal di asrama. Sistem persekolahannya berbeza sedikit kerana untuk
meningkat ketahanan mental dan disiplin pelajar.

Berikut antara rutin kaedah kehidupan di sekolah sukan.

1.8 Sekolah Seni
Malaysia


Sekolah Seni adalah merupakan satu usaha Kementerian Pelajaran meningkatkan potensi dan bakat pelajar dalam bidang kesenian di Malaysia. Ini membuka kepada kelahiran dua sekolah perintis iaitu Sekolah Seni Johor Bahru dan Sekolah Seni Kuching.


Visi Sekolah Seni Malaysia ini ialah untuk “menjadi pusat kecemerlangan pendidikan kesenian dan kebudayaan bagi melahirkan insan budayawan bertaraf dunia”.


Mengikut sejarah awal, cadangan penubuhan kedua buah sekolah tersebut telah diputuskan dalam Persidangan Perancangan Strategik Kementerian Pelajaran Malaysia Tahun 2004. Y.B Dato’ Seri Hishamuddin Bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran Malaysia mengumumkan penubuhan dua buah Sekolah Seni Malaysia di bawah Rancangan Ke-9 iaitu di negeri Sarawak dan Johor.


Konsep Sekolah Seni ialah sekolah yang membangunkan potensi dan bakat kesenian murid. Kurikulum kesenian di peringkat menengah rendah ini merangkumi empat bidang iaitu Seni Muzik, Seni Teater, Seni Tari dan Seni Visual. Selain empat komponen ini, kurikulum juga termasuk mata pelajaran kreativiti, kokurikulum, persembahan, sesi apresiasi dan rangkaian rakan seni. Kaedah penilaian yang dilaksanakan pula berasaskan kepada pemerhatian semasa pelajar menjalankan setiap aktiviti praktikal, teori dan nilai. Mata pelajaran yang ditawarkan ialah seperti berikut:

 1. Bahasa Malaysia
 2. Bahasa Inggeris
 3. Sejarah
 4. Pendidikan Islam
 5. Sains
 6. Matematik
 7. Geografi
 8. Seni Visual
 9. Seni Tari
 10. Seni Muzik
 11. Seni Teater
 12. Kreativiti

Setakat ini, kedua-dua sekolah seni ini beroperasi di premis sementara, iaitu:
1. Sekolah Seni Johor Bahru
2. Sekolah Seni Kuching, Sarawak

1. 9 : Pembestarian Sekolah

Pembestarian Sekolah merupakan proses berterusan ke arah meningkatkan lagi penggunaan ICT dalam pendidikan dengan memberi fokus pada peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran (P&P), keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah dan kompetensi guru. Program Pembestarian Sekolah juga memberi maksud mengaplikasikan konsep Sekolah Bestari iaitu sebagai satu institusi pembelajaran yang direka semula secara sistemik dari segi amalan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah untuk membantu murid-murid menghadapi era teknologi maklumat. Komponen utama Pembestarian Sekolah adalah berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah berbantukan ICT. Proses Pembestarian Sekolah ini akan dapat melatih guru dan murid berkemahiran dalam bidang ICT. Justeru, kemahiran yang diperoleh dapat melahirkan murid yang boleh mengamalkan pembelajaran akses kendiri (self-accessed), terarah kendiri (self-directed) dan kadar kendiri (self-paced).

Pengenalan Pembestarian

Sistem pendidikan sedia ada perlu dimantapkan selaras dengan perkembangan era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Beberapa penambahbaikan dalam pelbagai aspek perlu dilakukan supaya modal insan yang dilahirkan mampu berdaya saing dan relevan dengan kehendak semasa. Pewujudan Sekolah Bestari merupakan satu senario dalam pendidikan alaf baru di Malaysia dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi, sosial serta budaya masa kini. Perkembangan seumpama ini memerlukan sesebuah institusi pendidikan menggabungkan serta memberikan penekanan terhadap beberapa aspek, antaranya pengajaran dan pembelajaran berbudaya fikir, pemusatan kepada pelajar, penggunaan bahan teknologi secara bijak, strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai, serta pengurusan sekolah yang efektif.

Sekolah bestari

Sekolah bestari merupakan satu konsep sekolah di Malaysia. Konsep ini akan membawa kepada pendemokrasian pendidikan sepenuhnya. Sekolah ini bukan hanya untuk mereka yang pintar tetapi ia merupakan cara bestari bagi menjamin setiap pelajar – kuat atau lemah, kaya atau miskin – mencapai potensi sepenuhnya dalam cara yang paling sesuai mengikut kadar dan gaya pembelajaran yang berlainan. Teknologi komputer akan membolehkan kepelbagaian dibina dalam sistem pendidikan.

Pada peringkat permulaan, empat mata pelajaran, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains, akan diperkenalkan di Sekolah Bestari dengan menggunakan teknolgi terkini sebagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Semua bahan pengajaran dan pembelajaran disediakan dalam bentuk perisian yang direka oleh Pusat Pemkembangan Kurikulum bersama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Untuk menentukan kejayaan pelaksanaan konsep Sekolah Bestari, guru-guru di sekolah yang dipilih menjadi sekolah bestari, akan diberi latihan dalam perkhidmatan, khasnya dalam bidang pedagogi untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan teknologi terkini. Bagi sekolah-sekolah bestari yang ditubuhkan, tenaga pengajar dan pentadbirnya akan dipilih oleh Ketua Pasukan Bertugas Sekolah Bestari di bawah Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perkembangan Sekolah Bestari telah menjadi satu arah-aliran dalam perkembangan pendidikan yang tidak dapat dielakkan dalam reformasi pendidikan di Malaysia. Sekolah Bestari ini merupakan sekolah satu-satunya dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cerdik dan berpengetahuan, dan dijangkakan akan mampu bersaing apabila menghadapi cabaran-cabaran Wawasan Negara.

2.0 : Pendidikan Pasca Menengah( Tertiari)

Takrif Pendidikan Tertiari – PENDIDIKAN tertiari adalah peralihan selepas tamat pendidikan menengah, sebelum ke peringkat pendidikan tinggi.

PENDIDIKAN tertiari dalam konteks sistem pendidikan Malaysia adalah pendidikan selepas pendidikan menengah sehingga ke peringkat pendidikan tinggi. Pendidikan pada peringkat ini merangkumi program pendidikan di kolej komuniti, politeknik, institut latihan yang dikendalikan oleh agensi kerajaan dan swasta, universiti awam dan institusi pendidikan tinggi swasta (IPTS).

Menurut Menteri Pendidikan, Tan Sri Musa Mohamad, menjelang tahun 2010 negara memerlukan 1.2 juta tenaga profesional dan separa profesional dalam pelbagai bidang termasuklah bidang teknikal, perubatan, kesihatan dan perguruan untuk terus berdaya maju dan membina tapak ekonomi yang kukuh sebelum mencapai sepenuhnya taraf negara maju sedekad kemudian dalam tahun 2020.

Justeru itu dalam pembentangan pelan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 baru-baru ini, Kementerian Pendidikan telah merangka strategi dan pelan tindakan yang perlu dilaksanakan segera dalam menghasilkan sumber manusia yang mampu menangani cabaran-cabaran globalisasi dan k-ekonomi ke arah mencapai tahap negara maju sepenuhnya.

Melalui pelan itu, tindakan segera yang digariskan oleh kementerian ialah penubuhan kolej komuniti di setiap kawasan Parlimen menjelang tahun 2010 setelah penubuhan 12 kolej sedemikian di kawasan Parlimen terpilih sebagai pelaksana rintis pada tahun ini.

Sebanyak 12 politeknik ditubuhkan menjelang tahun 2005 dan 12 buah lagi antara tahun 2006 sehingga 2010 serta meningkatkan kapasiti 5,000 pelajar bagi setiap satu politeknik sedia ada. Sejajar dengan itu penubuhan lebih banyak universiti awam untuk menampung 1.05 juta pelajar pada tahun 2005 dan 1.6 juta pelajar pada tahun 2010 juga akan dilaksanakan segera.

Penaikan taraf kolej universiti dan meningkatkan kapasiti universiti awam yang sedia ada segera dilaksanakan selain menggalakkan penubuhan lebih banyak kolej universiti melalui peningkatan taraf IPTS bukan bertaraf universiti dan menambah bilangan kolej universiti serta universiti swasta baru.

2.1 : IPTA

Bagi merealisasikan matlamat negara sebagai pusat kecemerlangan pengajian tinggi dan percambahan ilmu di rantau ini menjelang tahun 2020, pelbagai usaha dan tindakan telah dilakukan. Dengan tertubuhnya Universiti Malaya, era pengembangan ilmu di Malaysia sudah bermula.

Penubuhan IPTA di Malaysia

Universiti-universiti yang menjadi perintis kepada penubuhan IPTA di Malaysia ialah:

Universiti Malaya (UM) – Ditubuhkan pada tahun 1962 hasil daripada kertas cadangan Suruhanjaya Carr-Saunders yang bertujuan mewujudkan sebuah pusat umum di mana pelbagai kaum, agama dan ekonomi dapat bersama.
Universiti Sains Malaysia (USM)
– Penubuhan USM bermula dengan persetujuan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang terhadap resolusi penubuhan sebuah kolej universiti di negeri tersebut. USM ditubuhkan pada tahun 1969.
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
– Penubuhan UKM pada tahun 1970 membuktikan bahawa Bahasa Melayu boleh dijadikan sebagai bahasa pengantar di peringkat universiti dengan terbuktinya beberapa kejayaan yang telah dikecapi oleh universiti ini.

Percambahan dan Pengiktirafan IPTA di Malaysia

Dewasa ini, percambahan ilmu dan pengetahuan berlaku dengan cepat dan pantas. Maka, kerajaan telah mengambil beberapa langkah dengan mewujudkan beberapa universiti dan bidang pengajian yang baru bagi menyediakan sumber tenaga pakar selari dengan perkembangan industri di negara ini.

Universiti awam di Malaysia telah dikategorikan kepada tiga kumpulan iaitu:

 1.     Universiti Penyelidikan
 2.     Universiti Komprehensif
 3.     Universiti Berfokus


Kategori-kategori ini mencerminkan bidang dan jurusan utama yang ditawarkan oleh universiti-unversiti tersebut kepada para pelajarnya.

Selain itu, pengiktirafan antarabangsa yang diterima oleh Universiti Sains Malaysia (USM) sebagai Unversiti Apex merupakan satu pencapaian yang terbaik diterima oleh universiti awam di Malaysia. Dengan pencapaian ini, Malaysia telah mengorak langkah untuk menjadi pusat kecemerlangan pengajian tinggi serantau menjelang tahun 2020.

Pertumbuhan universiti-universiti IPTS yang semakin pesat membuatkan universiti awam perlu berdaya saing untuk menghasilkan modal insan yang sentiasa berdaya saing dan berpengetahuan luas bagi membantu dalam meningkatkan lagi ekonomi serta pembangunan negara seiring dengan Teras 4 dalam Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara iaitu Memperkasa Institusi Pengajian Tinggi.

Latar Belakang

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah ditubuhkan pada 27 Mac 2004 dan bermatlamat membangun serta mewujudkan persekitaran pengajian tinggi yang menggalakkan untuk menghasilkan pusat ilmu yang unggul, melahirkan insan yang kompeten, berinovasi serta berakhlak mulia dalam memenuhi keperluan negara dan antarabangsa.

KPT berperanan penting dalam melahirkan ekosistem pengajian tinggi yang terbaik di institusi pengajian tinggi awam (IPTA), institusi pengajian tinggi swasta (IPTS), politeknik dan kolej komuniti. Semua institusi ini merupakan komponen utama ekosistem pendidikan dan latihan negara yang akan melahirkan para pemikir, ilmuwan, sarjana, tenaga kerja mahir dan separa mahir sesuai dengan peranan masing-masing.

Bersesuaian dengan matlamat ini, KPT mempunyai tiga (3) jabatan bagi pengurusan institusi pengajian tinggi iaitu:

 1.     Jabatan Pengajian Tinggi (JPT) – menguruskan IPTA dan IPTS
 2.     Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) – menguruskan Politeknik
 3.     Jabatan Pengajian Kolej Komuniti (JPKK) – menguruskan Kolej Komuniti


Usaha untuk mencapai matlamat ini turut disokong oleh agensi yang berperanan penting dalam pengajian tinggi iaitu:

Malaysian Qualification Agency (MQA) – badan tunggal yang menyelia dan menyelaras jaminan kualiti dan akreditasi pendidikan tinggi negara
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) – badan yang mengurus pembiayaan untuk tujuan pendidikan tinggi.
Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN)
Teras Utama PSPTN

Dalam usaha mencapai matlamat pengajian tinggi negara, PSPTN dirangka dengan menggariskan tujuh (7) teras utama iaitu:


Teras 1 Meluaskan Akses dan Meningkatkan Ekuiti


 • Pendemokrasian melalui meritokrasi kepelbagaian (50% akses pengajian tertiari; 33% tenaga kerja berpendidikan tertiari)

 • Dana Pembangunan Modal Insan Pengajian Tinggi – biasiswa
  berprestij (pelajar cemerlang) dan biasiswa khas (kumpulan tertentu)
Teras 2 Menambah baik Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran


 • Dasar kebangsaan latihan pelajar dan sangkutan pensyarah di industri

 • Penambahbaikan kurikulim berkala, kaedah pembelajaran interaktif dan Bahasa Inggeris diperluaskan

 • Graduan berketerampilan dan kebolehpasaran

 • 100,000 PhD atau setaraf
Teras 3 Memperteguh Penyelidikan dan Inovasi


 • Membina massa kritikal penyelidik (100 RSE bagi setiap 10,000 tenaga kerja)

 • 6 buah Universiti Penyelidikan

 • 20 pusat kecemerlangan diiktiraf antarabangsa

 • Budaya inovasi di kalangan pelajar

 • 10% hasil penyelidikan dikomersialkan
Teras 4 Memperkasa Institusi Pengajian Tinggi


 • Satu (1) atau dua (2) buah Universiti Apex daripada kalangan IPT dalam tempoh terdekat

 • Tiga (3) IPT di antara 100 universiti terbaik dan satu di antara 50 universiti terbaik di dunia

 • Kuasa autonomi mengikut KPI

 • 75% pensyarah berkelayakan PhD

 • Penarafan IPT mengikut KPI
Teras 5 Mempergiat Pengantarabangsaan


 • Jaringan kolaborasi di kalangan IPT luar negara

 • Purata 10% keseluruhan enrolmen pelajar antarabangsa

 • 5% pelajar antarabangsa dalam kursus kompetitif

 • Pelajar pasca kedoktoran di IPT terbaik dunia (top schools)

 • Purata 15% keseluruhan tenaga pengajar antarabangsa di Universiti Penyelidikan

 • Mobiliti pelajar dengan pemindahan kredit

 • Biasiswa Antarabangsa Malaysia
Teras 6 Membudayakan pembelajaran sepanjang hayat


 • Pengiktirafan pembelajaran sepanjang hayat (PSH) melalui MQF

 • Pengiktirafan pembelajaran dan pengalaman terdahulu

 • Peningkatan penyertaan golongan dewasa

 • Laluan alternatif dan mobiliti program
Teras 7 Mengukuh sistem penyampaian Kementerian Pengajian Tinggi


 • KPT sebagai pemudah cara

 • Sistem penyampaian terbaik

 • Keberkesanan pelaksanaan dan pemantauan

 • KPI – berdasarkan prestasi

 • Perbelanjaan berhemah

 • Pemilihan pengurusan tertinggi IPTA berdasarkan merit


2.2 : Pendidikan Swasta

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menyediakan segala kemudahan untuk proses pengajaran dan pembelajaran kepada semua kanak-kanak di Malaysia khususnya di sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Antara kemudahan-kemudahan yang dimaksudkan termasuklah keselesaan bangunan, kerusi meja, buku teks, makmal komputer dan guru bertauliah serta bilangan guru yang mencukupi.

Seiring dengan hasrat kerajaan untuk menyediakan peluang pendidikan untuk semua, sektor swasta turut sama menyumbang kepada usaha tersebut. Banyak institusi pendidikan swasta atau ringkasnya IPS, beroperasi di seluruh negara bagi menyediakan peluang pendidikan kepada warganegara Malaysia dan juga warganegara antarabangsa.

Pendidikan swasta adalah pendidikan yang disediakan kepada pelajar oleh institusi pendidikan swasta. Institusi pendidikan swasta adalah institusi bukan bantuan Kerajaan dan ia dibiayai sepenuhnya oleh sektor swasta. Penubuhan, pengurusan dan pengoperasian institusi pendidikan swasta adalah tertakluk di bawah Akta Pendidikan 1996 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya.

SEJARAH PERKEMBANGAN :-

Pendidikan swasta telah wujud di Malaysia semenjak tahun 1950an. Pada ketika itu banyak sekolah pondok didirikan untuk mengajar pelajar-pelajar sebagai persediaan untuk menyambung pelajaran di luar negeri khususnya dalam bidang agama. Pada awal 1970an, perkembangan semasa peranan dan fungsi sistem pendidikan telah mewujudkan sekolah swasta bagi menampung pelajar-pelajar untuk meneruskan pelajaran di peringkat menengah.

Tahun 1980an telah menyaksikan suatu perubahan yang penting di mana pendidikan swasta turut sama menyediakan peluang pendidikan di peringkat pendidikan tinggi sebagai alternatif kepada mereka yang tidak terpilih memasuki institusi-institusi pendidikan tinggi awam (IPTA). Pada hari ini pendidikan swasta di Malaysia telah berkembang dengan begitu pesat dengan penubuhan lebih banyak institusi pendidikan tinggi swasta (IPTS) dan IPS.


KATEGORI INSTITUSI :-

Sistem pendidikan kebangsaan merangkumi daripada peringkat prasekolah hinggalah kepada peringkat pendidikan tinggi. Institusi pendidikan swasta secara amnya terdiri dari dua kategori utama yang dibahagikan mengikut peringkat pendidikan yang ditawarkan.

Institusi Pendidikan Swasta seperti sekolah swasta, sekolah antarabangsa, tadika, pusat-pusat kemahiran termasuk pusat bahasa, pusat tuisyen, pusat latihan komputer, pusat kemahiran teknikal dan pusat perdagangan adalah di bawah seliaan dan tanggungjawab Kementerian Pelajaran Malaysia.

Operasi institusi pendidikan swasta dibiayai sepenuhnya oleh sektor swasta. Walau bagaimanapun proses penubuhan dan pendaftaran, pengurusan dan operasi sesebuah IPS adalah tertakluk di bawah Akta Pendidikan 1996.

Kategori kedua merupakan institusi pendidikan tinggi swasta yang terdiri dari institusi pendidikan bertaraf kolej, kolej universiti dan universiti yang terletak di bawah kawalan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

Ringkasnya dua kategori utama institusi tersebut adalah terdiri daripada Institusi Pendidikan Swasta yang di bawah seliaan KPM, dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) yang di bawah seliaan KPTM. Kesemua institusi pendidikan berkenaan perlu berdaftar dengan Kementerian berkaitan terlebih dahulu sebelum dibenar beroperasi.

Institusi pendidikan yang tergolong dalam kategori ini menawarkan pendidikan dari peringkat pra sekolah, sekolah rendah hinggalah ke peringkat menengah. Jenis-jenis institusi pendidikan swasta dalam kategori yang perlu didaftarkan dengan Kementerian Pelajaran termasuklah:

 1. Tadika swasta yang mengikuti Kurikulum Kebangsaan Prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia
 2. Sekolah rendah dan menengah swasta yang mengikuti Kurikulum Kebangsaan dan penilaian yang dicadangkan
 3. Sekolah rendah dan menengah agama swasta yang mengikuti Kurikulum Kebangsaan
 4. Sekolah persendirian Cina yang mengikuti garis panduan Kementerian Pelajaran
 5. Sekolah Ekspatriat
 6. Sekolah Antarabangsa
 7. Pusat tuisyen yang menyediakan bantuan pelajaran kepada para pelajar mengikut Kurikulum Kebangsaan
 8. Pusat bahasa, pusat latihan komputer, pusat kemahiran/ perdagangan, sekolah gaya pos dan lain-lain

2.3 : PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006-2010

1.Membina bangsa negara
2.Membangunkan modal insan
3.Memperkasakan sekolah kebangsaan
4.Memartarbatkan profesion keguruan
5.Merapatkan jurang pendidikan
6.Melonjakkan kercermerlangan institut pendidikan

Pendahuluan

Modal insan berminda kelas pertama merupakan salah satu kunci utama untuk membolehkan negara mencapai Wawasan 2020 yang telah digagaskan. Merekalah yang akan meningkatkan tahap produktiviti dan daya saing negara dalam mendepani cabaran dan tekanan besar persaingan abad ke 21. Agenda membina dan memupuk modal insan yang menjadi benih generasi masa depan ini amat bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara. Justeru, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 telah dirangka untuk melaksanakan dan merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral dan bertaraf dunia. PIPP telah dilancarkan oleh Perdana Menteri, Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. PIPP 2006-2010 telah menggariskan enam teras iaitu membina Negara bangsa, membangunkan modal insan, memperkasakan Sekolah Kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan, memartabatkan profesion keguruan dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan.

1. Membina negara bangsa

Pembinaan negara bangsa bagi sebuah negara berbilang kaum seperti Malaysia
adalah amat penting terutama dalam era globalisasi yang membenarkan pengaliran secara bebas dan pantas bukan sahaja maklumat, modal serta manusia tetapi juga sistem nilai, budaya dan kepercayaan dari pelbagai negara. Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai serta semangat patriotisme, lingua franca, integrasi, kewarganegaraan dan demokrasi.

Cabaran globalisasi dan liberalisasi menuntut perubahan dinamik dalam system pendidikan bagi melahirkan warganegara “glokal” yang bertindak bijak menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi mengikut acuan local atau tempatan. Fokus utama dalam membina negara bangsa mencakupi usaha-usaha seperti memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai asas perpaduan, integrasi nasional dan bahasa ilmu. Fokus lain ialah memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa serta memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran kehidupan. Antara strategi untuk membina negara bangsa ialah :

Menggerakkan gelombang baru gerakan memperkasakan bahasa kebangsaan.
Memantapkan pelaksanaan Dasar Buku Negara.
Menyelaras peranan semua pihak terlibat untuk menggiatkan aktiviti kebahasaan, kesusasteraan, pengkaryaan, penterjemahan dan penerbitan.
Mewujudkan bulan bahasa dan sastera negara dalam usaha memperkasakan bahasa kebangsaan.

Bagi memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional, pelbagai usaha akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman rakyat agar menghormati Perlembagaan Malaysia, meningkatkan semangat patriotik melalui aktiviti kokurikulum dan menanam semangat hormat-menghormati sensitiviti masyarakat pelbagai kaum. Selain itu, memberi kefahaman menyeluruh tentang pentingnya semangat kejiranan ke arah perpaduan dan integrasi nasional turut dititikberatkan. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) turut menyusun program bagi memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya melalui kurikulum kesenian, membina sekolah seni, meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (KEKWA) serta membudayakan penggunaan tulisan jawi. Bagi memupuk kefahaman yang jelas tentang pendekatan Islam Hadhari, pelbagai aktiviti untuk bimbingan melalui siri ceramah, seminar dan penerbitan bahan bacaan berkaitan Islam Hadhari akan dilaksanakan.

2. Membangunkan modal insan

Pembangunan modal insan bertujuan memastikan anak bangsa Malaysia mempunyai ilmu pengetahuan serta kepakaran tinggi bagi penyediaan guna tenaga dalam pelbagai jenis pekerjaan. Di samping itu, para pelajar akan dilengkapi kemahiran, komunikasi berkesan, kebolehan menggunakan teknologi komunikasi maklumat (ICT) dengan baik, berupaya berfikir secara kreatif dan kritis serta mampu bertindak secara rasional, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, mempunyai nilai tinggi serta berupaya menjadi pemimpin berkesan dalam keluarga dan masyarakat. Bagi mencapai dasar dan matlamat tersebut, fokus pembangunan modal insane sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) adalah :

Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar
KPM akan meneruskan kewujudan pelbagai jenis sekolah, aliran, mata pelajaran dan bidang pengkhususan. Pendaftaran Sekolah Agama Rakyat (SAR) dan Sekolah Agama Negeri (SAN) akan diteruskan. Pelaksanaan mata pelajaran vokasional (MPV) di sekolah-sekolah akan diperluaskan. Peruntukan belanja mengurus akan ditingkatkan bagi sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan.
Meningkatkan keupayaan dan minat pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran

Pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) akan dikaji semula agar lebih menekankan kemahiran berfikir aras tinggi. Budaya cintakan ilmu pengetahuan akan dipupuk dengan menggalakkan tabiat membaca. Penerbitan dan penterjemahan pelbagai jenis bahan bacaan sama ada dalam bentuk bercetak atau bukan bercetak akan dipergiatkan. Bagi menjayakan Program Pembestarian Sekolah, infrastruktur yang mencukupi akan disediakan seperti komputer, televisyen dan cakera video digital (DVD). Bagi memastikan program ini dapat beroperasi dengan lancar, program latihan dan bimbingan akan diadakan iaitu Latihan Asas Penggunaan Komputer, Latihan Penggunaan Komputer untuk pengajaran dan pembelajaran (P&P), Latihan Penggunaan Perisian Khusus dan latihan Penggunaan Televisyen Pendidikan (TVP) dalam P&P. Beberapa pendekatan P&P baru akan diperkenalakn supaya menarik minat para pelajar seperti program F1 Technology Challenge dan Robotik.

Memupuk pelajar supaya memiliki kemahiran dan ketrampilan

Kemahiran berkomunikasi merentas kurikulum dan kokurikulum dengan memperbanyakkan aktiviti literasi dan secara langsung akan dipergiatkan. MPV akan diperluas di sekolah-sekolah selain memastikan pelajar menguasai kemahiran ICT. Bagi membina penampilan diri yang positif, aktiviti bina diri seperti kerja berpasukan dan pembinaan karakter akan diperbanyakkan. Ceramah, seminar, motivasi dan bengkel berunsur pembangunan insan akan ditingkatkan bagi memupuk nilai-nilai murni, budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. Kerja amal dalam masyarakat setempat seperti di rumah orang tua dan anak yatim juga akan diperbanyakkan. Aspek keselamatan, kesihatan dan kebersihan (3K) turut diberi keutamaan. Program Amalan Kebersihan Sekolah turut dimantapkan sepanjang RMK-9.

Memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian supaya lebih holistik

KPM akan mengubah penekanan peperiksaan awam daripada berasaskan kandungan kepada kemahiran atau daripada bersifat ujian kepada kebolehan am. Bilangan mata pelajaran dalam peperiksaan awam juga akan dikurangkan bagi mata pelajaran tertentu. Sistem penggal akan dikaji semula dan digantikan dengan sistem semester bagi menjadikan suasana persekolahan tidak berorientasikan peperiksaan. Bagi memantapkan kualiti system pentaksiran dan penilaian, standard prestasi kebangsaan bakal diperkenalkan untuk dibandingkan dengan standard negara lain.

Memantapkan program kokurikulum dan sukan

Budaya bersukan dan kokurikulum akan diterapkan kepada pelajar dengan menyediakan kemudahan serta peralatan sukan yang mencukupi di semua sekolah tidak kira lokasinya. KPM akan bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan (KBS) dan Majlis Sukan Negara (MSN) untuk melaksanakan program pembangunan sukan lebih menyeluruh di samping mengenal pasti sekolah yang dapat dijadikan Pusat Sukan Daerah dan Negeri. Bagi meningkatkan semangat patriotik, Rukun Negara akan dipelajari dan dihayati dari peringkat awal persekolahan. Penubuhan Kelab Rukun Negara akan dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah.

Memperkukuh disiplin pelajar

Kempen Anti Buli, Kempen Anti Ponteng, kempen melibatkan penglibatan ibu bapa dalam Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) serta Kempen Pencegahan Salah Laku akan di perhebatkan. Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya 2005 akan dilaksanakan di sekolah rendah secara berperingkat dengan menerapkannya ke dalam mata pelajaran bahasa Melayu.

Mempercepat perkhidmatan sistem aduan masalah disiplin denganmempelbagaikan saluran aduan terus. Saluran aduan terus akan dipelbagaikan termasuk talian terus, e-mail, faks dan khidmat pesanan ringkas (SMS).

Memantapkan kurikulum

Pelaksanaan j-QAF kepada murid Islam dan Pendidikan Moral kepada bukan Islam akan diperluaskan. Selain itu, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan akan diperluas pelaksanaannya ke Tahap Dua sekolah rendah dan sekolah menengah.

Meningkatkan kerjasama KPM dengan pelbagai agensi. Ini akan dilakukan dengan menjalankan pelbagai aktiviti bagi membangunkan modal insan.

3. Memperkasakan Sekolah Kebangsaan

Dalam PIPP, tumpuan memperkasakan Sekolah Kebangsaan (SK) diberi kepada sekolah rendah. Ini kerana SK berperanan penting sebagai tapak untuk menyemai serta memupuk perpaduan di antara kaum dari peringkat awal persekolahan. Ciri-ciri SK perkasa ialah :

Infrastruktur lengkap dan berkualiti.
Pemimpin dan guru cekap, terlatih dan berkualiti, semua pelajar menguasai 3M.
Beraspirasi nasional.
Menawarkan bahasa Cina dan bahasa Tamil.
Pencapaian akademik cemerlang.
Sistem sokongan yang kuat dan mencukupi.
Iklim dan budaya sekolah yang sihat.
Penawaran dan pelaksanaan kurikulum berasaskan pelanggan.
Penawaran dan pelaksanaan kokurikulum yang berkesan.
Pencapaian sahsiah pelajar cemerlang.

4. Merapatkan jurang pendidikan di luar bandar

PIPP bakal merapatkan jurang pendidikan antara lokasi dengan membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar di seluruh negara. Selain itu, ia turut memfokuskan peningkatan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran pelajar. Tumpuan akan diberi kepada sekolah-sekolah di pedalaman Sabah dan Sarawak. KPM turut memfokuskan untuk mengurangkan jurang pencapaian akademik dengan menambah bilangan komputer, TV Pendidikan, video teleconferencing, SchoolNet, makmal komputer, kemudahan perkakasan, pengisian dan tenaga kerja. Ini akan mengurangkan jurang digital yang wujud di kalangan murid dan guru luar bandar. Beberapa langkah telah dikenal pasti untuk meningkatkan penyertaan Orang Asli dan minoriti iaitu meningkatkan penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira).

5. Memartabatkan profesion perguruan

Guru-guru yang baru menamatkan pengajian perguruan dari maktab atau institusi pengajian tinggi akan diwajibkan berkhidmat di kawasan pedalaman dahulu tanpa sebarang pengecualian. KPM akan menambah baik insentif dan mewujudkan skim insurans khusus kepada guru yang berkhidmat di pedalaman selain menyediakan rumah guru dan kemudahan asas yang sempurna. Kurikulum Institut Pendidikan Guru (IPG) secara berpusat akan digubal bagi memberi penekanan kepada elemen baru dalam kurikulum pendidikan guru. Ia akan memberi focus kepada membangunkan infrastruktur yang meliputi Pusat Maklumat Latihan Keguruan, Sistem Penyaluran, rangkaian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), Portal Pendidikan Guru dan Total Campus Management System. Guru tugas-tugas khas bakal menikmati elaun baru apabila PIPP 2006-2010 dilaksanakan sepenuhnya. Pelbagai keistimewaan bakal dilaksanakan seperti mewujudkan laluan pantas untuk kenaikan gred DG berasaskan merit dan prestasi akan dilaksanakan, kemudahan tempat tinggal di kawasan pedalaman dan Bandar besar akan disediakan dan menempatkan guru mengikut opsyen dan keperluan.

6. Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan

Bagi melonjakkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan dalam system pendidikan negara, dasar KPM adalah untuk mengadakan pendekatan, piawaian

dan penanda aras yang lebih tepat serta bersesuaian dengan ciri dan keperluan kluster institusi pendidikan yang ada iaitu mengikut bidang khusus (niche areas) masing-masing. Hal ini kerana pada masa ini terdapat pelbagai jenis sekolah dalam sistem pendidikan negara. Institusi-institusi model yang dapat dijadikan contoh akan dibangunkan supaya dapat dijadikan showcase di peringkat antarabangsa. Ia bertujuan untuk membuktikan keupayaan sistem pendidikan negara di samping membantu usaha untuk menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pendidikan. Dalam pada itu, sebanyak 300 buah institusi pendidikan yang menyerlah dan cemerlang dalam kluster institusi pendidikan tertentu akan dikenal pasti dan dipilih mengikut elemen berikut :

Elemen utama (pencapaian purata, kokurikulum).
Elemen sokongan (pengurusan dan pentadbiran sekolah, ketrampilan guru, pengurusan kewangan yang cekap, penglibatan ibu bapa dan masyarakat).

Kesimpulan

Dengan termeterainya PIPP 2006-2010, diharapkan bidang pendidikan bukan sahaja dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan, kuat fizikal dan cerdik minda tetapi juga mempunyai nilai-nilai yang sempurna dan murni untuk memikul amanah bagi membantu memajukan negara. Modal insan yang mempunyai celik minda dan nilai-nilai ditambah sangat penting untuk melakukan anjakan besar selain mampu bersaing untuk berjaya. Negara perlu melahirkan lebih ramai Ulul-Albab (pemikir) yang bersyukur kerana mereka merupakan golongan yang mampu melaksanakan amanah bagi membawa kebaikan kepada negara.


2.4 : Sekolah Kluster

Sekolah Kluster ialah sekolah yang bertaraf tinggi antara sekolah-sekolah lain di Malaysia. Sehingga kini, beberapa buah sekolah telahpun diisytiharkan sebagai sekolah kluster sejak 30 Mac 2007.

Latar Belakang

Penubuhan Sekolah Kluster terkandung dalam Bab 9 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang telah dilancarkan pada 16 Januari 2006. Pewujudan Sekolah Kluster adalah berdasarkan pendekatan kedua PIPP iaitu untuk mengembangkan sepenuhnya potensi sekolah dalam kluster kecemerlangan yang mekanismenya dinyatakan dalam Teras Strategik Ke-6, Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan. Tinjauan literatur menunjukkan bahawa amalan mengelompokkan sekolah dilaksanakan di luar negara untuk peningkatan kualiti pendidikan. Pengelompokan yang dilaksanakan di luar negara adalah berasaskan lokaliti ataupun kecemerlangan.

Definisi

Sekolah kluster ialah satu jenama yang diberi kepada sekolah yang dikenal pasti cemerlang dalam klusternya daripada aspek pengurusan sekolah dan kemenjadian murid. Pewujudan sekolah kluster bertujuan melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia dan membangun sekolah yang boleh dicontohi oleh sekolah dalam kluster yang sama dan sekolah lain di luar klusternya.

Tujuan

Sekolah Kluster diwujudkan bagi melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia.

Pelaksanaan

Terdapat tiga jawatankuasa yang ditubuhkan bagi melaksanakan konsep sekolah kluster. Jawatankuasa tersebut ialah:-
Jawatankuasa Pemilihan Sekolah – dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Panel Penasihat- dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Abdul Rahman Arshad
Jawatankuasa Pelaksana – dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Jabatan Sekolah)

Pelaksanaan sekolah kluster adalah berasaskan kepada proses desentralisasi yang melibatkan pengupayaan sekolah menerusi pemberian autonomi terpimpin. Pandangan stakeholder seperti PIBG, Alumi, pemimpin sekolah dan guru turut diambil kira dalam pelaksanaan sekolah kluster. Mereka telah terlibat secara langsung dalam Bengkel Autonomi Sekolah Kluster Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah diadakan pada 19-20 Mac 2007. Panel Penasihat Sekolah Kluster pula akan membantu menyumbangkan kepakaran mereka bagi memastikan pelaksanaan sekolah kluster dapat berjalan dengan jayanya.

Kriteria pemilihan
Pemilihan sekolah kluster akan dibuat berdasarkan kepada kluster berikut:

 1. Sekolah Rendah yang terdiri daripada Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) dan Sekolah Orang Asli.
 2. Sekolah Menengah yang terdiri daripada Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Teknik (SMT), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Harian, Sekolah Premier, Sekolah Seratus Tahun, sekolah dalam persekitaran Putrajaya dan Cyberjaya, dan Sekolah Model Khas.
 3. Sekolah Rendah Pendidikan Khas (SPK) dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas (SMPK), dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV).
 4. Sekolah Antarabangsa dan Sekolah Swasta
 5. Institusi lepas menengah seperti Kolej Matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru (IPG)


Pemilihan sekolah tersebut perlu memenuhi prasyarat dan syarat berikut:

Prasyarat Pertama
Pengukuran Standard Sekolah:
Sekolah mestilah mencapai sekurang-kurangnya Taraf Cemerlang berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)

Prasyarat Kedua

Kecemerlangan Kurikulum (Sekolah Menengah)

Gred Purata Sekolah (GPS) untuk peperiksaan awam PMR dan SPM 3 tahun berturut-turut:

SBP : GPS 2.5 dan ke bawah
SMKA : GPS 3.0 dan ke bawah
SMT : GPS 4.0 dan ke bawah
SM Harian : GPS 4.0 dan ke bawah

Kecemerlangan Kurikulum (Sekolah Rendah):
Sekolah Rendah Harian : 80% dan ke atas murid lulus semua mata pelajaran dalam UPSR, atau
Peratus kelulusan menunjukkan peningkatan; atau
GPS UPSR : 2 dan ke bawah

Syarat pemilihan

 1.     Kecemerlangan murid dalam aspek:
 2.     Akademik
 3.     Kokurikulum
 4.     Sahsiah
 5.     Pengurusan sekolah berwawasan dan berkesan.
 6.     Pembangunan sumber terurus dan digunakan secara optimum.
 7.     Pemimpin sekolah mengamalkan kepimpinan berkualiti.
 8.     Pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
 9.     Iklim sekolah kondusif untuk pembangunan modal insan.
 10.     Keberkesanan pelaksanaan program KPM
 11.     Sekolah berwatak

Sekolah yang memenuhi prasyarat dan syarat yang ditetapkan di atas boleh mengemukakan permohonan dan prosedur pemilihan adalah seperti berikut:

Langkah 1: Penerimaan pencalonan
Langkah 2: Penilaian menggunakan instrumen SKPM dan Annex
Langkah 3: Penentuan standard (standard fixing) oleh JK Pelaksana Sekolah Kluster
Langkah 4: Kesahan calon dalam Mesyuarat Hal-hal Profesional
Langkah 5: Calon dimaklumkan kepada Lembaga Penasihat
Langkah 6: Pengumuman oleh YB Menteri Pelajaran2.5 : SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL DI MALAYSIA
*pengkhususan bidang


1.0
PENGENALAN

Perubahan era globalisasi masa kini menjadikan pendidikan teknik dan vokasional
salah satu agenda utama negara terhadap pembangunan negara melalui visi dan
misi negara iaitu Wawasan 2020 dalam mencapai taraf negara maju pada tahun
2020. Oleh itu, dalam usaha mencapai taraf negara maju tersebut beberapa
perkara perlu diambil perhatian oleh pihak tertentu iaitu yang pertama,
penambahan tenaga kerja dalam bidang berkaitan teknik dan vokasional dan yang
kedua penambahan institusi pendidikan teknik dan vokasional. Namun demikian,
tahukah anda bagaimana pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia ini
berkembang bagi merealisasikan impian negara?. Maka, dalam kajian ini akan
mengupas sejarah perkembangan teknik dan vokasional di Malaysia.

2.0 PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL DI ZAMAN
IMPERIALISME BARAT

2.1. Sebelum Zaman Kolonialisme British


Pendidikan
di Tanah Melayu bermula sejak kewujudan Empayar Melaka lagi sewaktu
perkembangan ajaran Islam ke rantau Asia Tenggara. Masyarakat pada ketika itu,
menuntut ilmu berpusatkan rumah-rumah guru dan surau-surau. Selepas berlaku
pertambahan bilangan anak murid maka wujudkan sekolah pondok dengan sukatan
berdasarkan kurikulum Masjid Al-Haram di Makkah.

Reformasi kecil telah berlaku setelah kehadiran Portugis pada tahun 1511
apabila mereka telah memperkenalkan pendidikan berasaskan agama Kristian mazhab
Roman Katolik. Kemudian, apabila Melaka jatuh ke tangan Belanda pula,
menyebabkan berlakunya perubahan daripada mazhab Katolik ke mazhab Protestant
di Melaka pada ketika itu.

Kebanyakkan masyarakat pada ketika itu menerima ilmu kemahiran secara tidak
formal seperti kemahiran berladang atau berkebun, bersawah, bertukang kayu dan
logam, membuat keris dan kerja-kerja kraftangan seperti anyaman.


2.2. Semasa Zaman Kolonialisme British


2.2.1. Sebelum Perang Dunia Kedua


Semasa British menjajah Tanah Melayu, British telah mengategorikan sistem
pendidikan kepada lima peringkat iaitu:
• Pendidikan Rendah
• Pendidikan Menengah
• Latihan Perguruan
• Pendidikan Teknik dan Vokasional
• Pendidikan Tinggi

Pendidikan teknik dan vokasional turut diberi perhatian oleh kerajaan British
pada ketika itu. Sejarah perkembangannya bermula pada tahun 1900. Orang-orang
Melayu yang berkemahiran dalam seni menganyam, menyulam dan mengukir diambil
untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah Melayu yang berdekatan dengan
Kuala Lumpur.

Kemudian, pada tahun 1905 Sekolah Teknik Treacher Kuala Lumpur telah dibuka
untuk memberi latihan kepada pembantu-pembantu teknik di Jabatan Kerja Raya,
Jabatan Ukur dan Keretapi Tanah Melayu. Pada tahun 1918 pula, Suruhanjaya
Pendidikan Teknik dan Industri telah dibentuk untuk mengkaji keperluan
pelajaran vokasional dan teknik di Negeri-negeri Tanah Malayu.

Pada tahun 1923, Pusat Latihan Pertanian telah ditubuhkan bagi memberi latihan
kepada orang Melayu mengenai cara-cara berladang dan berkebun. Kemudian, pada
tahun 1926, Sekolah Teknik telah ditubuhkan dan kemudiannya pada tahun 1941
statusnya telah ditukar ke Maktab Teknik dan dinaik taraf menjadi Universiti
Teknologi Malaysia pada tahun 1972. Bagi memberi pendidikan yang lebih mendalam
kepada Pegawai-pegawai pertanian, Sekolah Pertanian telah diwujudkan pada tahun
1931 di Serdang, Selangor dan kemudian dinaik taraf sebagai Kolej Pertanian
sebelum diiktiraf sebagai Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 1972 dan
hari ini dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia.

2.2.2. Selepas Perang Dunia Kedua


Beberapa dasar telah diperkenalkan oleh British dalam pendidikan di Tanah
Melayu selepas menghadapi Perang Dunia Kedua bagi memantapkan sistem pendidikan
dan kepentingan politik mereka di Tanah Melayu.

British telah memperkenalkan Laporan Barnes (1951) yang telah dipengerusikan
oleh L.J. Barnes yang merupakan Pengarah Bahagian Latihan Sosial, Universiti
Oxford telah menyatakan hasrat untuk mendirikan sekolah vokasional moden yang
mengutamakan matapelajaran Sains, Seni Perusahaan dan Sains Rumah Tangga.
Namun, rancangan beliau gagal kerana laporan beliau gagal untuk mencadangkan
penambahbaikan kepada sekolah-sekolah Melayu tanpa merombak semula sistem
pendidikan secara keseluruhan.

Menyedari bahawa masyarakat cina di Tanah Melayu juga ingin mejaga kepentingan
mereka, maka satu laporan yang dikenali sebagai Laporan Fenn-Wu (1952) telah
diperkenalkan oleh Dr. Fenn yang merupakan Setiausaha Kerja Bersekutu kepada
Lembaga Amanah bagi beberapa buah universiti di China dan beliau telah dibantu
oleh Dr.Wu yang merupakan petugas di Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB).
Dalam laporan ini, sekolah cina ingin meminta bantuan pusat dan latihan
perguruan untuk masyarakat cina.

Melihat kepada laporan-laporan yang telah dibentangkan, maka kerajaan British
telah mengambil jalan tengah dengan memperkenalkan satu ordinan yang dikenali
sebagai Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan ini telah mengkaji kedua laporan dan
mengambil keputusan untuk memperkenalkan sekolah kebangsaan, bahasa Melayu dan
Inggeris diperkenalkan di sekolah-sekolah jenis kebangsaan, sekolah aliran
Ingeris dikekalkan, pendidikan agama Islam dijalankan untuk murid-murid
beragama Islam, dan penubuhan Sekolah Menengah Vokasional dicadangkan dan
termaktub sebagai Polisi Pelajaran Kebangsaan.

3.0 SEJARAH PENUBUHAN SEKOLAH TEKNIK
dan VOKASIONAL DAN PERTUKANGAN

Penubuhan sekolah teknik bermula pada tahun 1905. Sekolah teknik pertama ialah
Sekolah Teknik Treacher yang dikelolakan oleh Jabatan Kerjaya Raya
Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Tujuan penubuhan sekolah teknik ini adalah untuk
melahirkan pembantu-pembantu jurteknik di Jabatan Kerja Raya, Jabatan Keretapi
Tanah Melayu dan Jabatan Ukur.

Pada tahun 1914, telah berlaku perang dunia kedua menyebabkan semua
jabatan-jabatan tersebut ditutup. Sekolah teknik juga turut ditutup. Pada tahun
1918, sekolah teknik telah dibuka semula dan telah diambil alih oleh Jabatan
Pelajaran pada tahun 1931. Sekolah teknik ini telah menerima pelajar-pelajar
dari agensi swasta pada tahun 1933. Antara kursus yang diperkenalkan ialah
kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal dan kejuruteraan ukur.

Sekolah pertukangan atau Trade School bermula pada tahun
1926 dengan tertubuhnya 4 buah sekolah pertama di Kuala Lumpur. Guru terdiri
daripada orang eropah yang ditadbir oleh seorang pengetua dibawah kelolaan Jabatan
Pelajaran. Bertujuan untuk melahirkan mekanik-mekanik terlatih untuk memenuhi
keperluan di Jabatan Keretapi dan di sekolah-sekolah untuk mata pelajaran
pertukangan. Murid akan mengikuti kursus selama 3 tahun. Latar belakang murid
kebanyakkannya merupakan pelajar yang gagal untuk meneruskan pelajaran ke
sekolah menengah. Tiga mata pelajarn menjadi teras iaitu seni perusahaan, sains
pertanian dan sains rumah tangga.


4.0 PENUBUHAN POLITEKNIK DI TANAH MELAYU

Pada
tahun 1964, Bahagian Pendidikan Teknikal dan Vokasional (BPTV), Kementerian
Pelajaran Malaysia telah ditubuhkan dan dipertanggungjawab untuk mempromosikan
pendidikan teknikal dan vokasional. Bahagian ini seterusnya diberi status
jabatan dan dinamakan Jabatan Pendidikan Teknikal (JPTek) pada tahun 1995.
Selain merangka polisi, jabatan baru ini juga bertanggungjawab menentukan
halatuju pendidikan teknikal dan vokasional selaras dengan program
pengindustrian dan modernisasi Negara. Satu badan khusus telah ditubuhkan
bertanggungjawab dalam mengurus politeknik iaitu Bahagian Pengurusan
Politeknik.

  Pendidikan Politeknik mula diperkenalkan di Malaysia melalui Pelan
Colombo pada tahun 1969 dengan penubuhan politeknik pertama iaitu Politeknik
Ungku Omar, Ipoh. Ini dikukuhkan lagi melalui satu resolusi yang telah
dipersetujui oleh Jemaah Kabinet dalam Pelan Perlaksanaan Pendidikan (1979) dan
Pelan Industri Kebangsaan pada tahun 1985 – 1995. Keputusan Jawatankuasa
Kabinet mengenai latihan(1991) sekali lagi memberi ruang kepada penambahan
bilangan politeknik dan penawaran kursus-kursus bagi memenuhi permintaan tenaga
separa profesional dalam bidang kejuteraan, perdagangan dan hospitaliti.

 Perubahan struktur kabinet kerajaan Malaysia pada tahun 2004 telah
mengubah pengurusan politeknik daripada Kementerian Pelajaran Malaysia ke
kementerian baru iaitu Kementerian Pengajian Tinggi dimana pengoperasian
politeknik diletakkan di bawah Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti
(JPPKK) yang ditubuhkan pada Tahun 2005. Bermula 1 September 2007, Bahagian
Pengurusan Politeknik dikenali sebagai Sektor Pengurusan Politeknik dan
diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan Politeknik), Tn Hj Mokhlis
bin Jaafar.

5.0 PENUBUHAN BAHAGIAN PENDIDIKAN
TEKNIK DAN VOKASIONAL


Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional ( BPTV )ditubuhkan pada tahun 1964.
Pada awalnya, penubuhan bahagian ini berfungsi untuk memastikan kesinambungan
polisi pendidikan dan perkembangan Pendidikan teknik dan vokasional di
Malaysia.

Antara bidang operasi yang terdapat di BPTV pada ketika itu ialah menyediakan
perkhidmatan dalam penyelidikan, perancangan, pelaksanaan, pengkoordinasian,
pengawasan dan pemantauan perkembangan pendidikan teknik dan vokasional sebagai
agensi pusat untuk Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional. Dalam usaha
menyelaraskan setiap bidang operasi yang ada di BPTV maka tujuh buah unit
diwujudkan, iaitu:
1. Unit Ketukangan Kejuruteraan
2. Unit Perdagangan
3. Unit Ekonomi Rumah Tangga (ERT)
4. Unit Sains Pertanian
5. Unit Kursus Pendek
6. Unit Politeknik
7. Unit Pentadbiran
  Pada tahun 1986, unit di dalam BPTV telah bertambah menjadi sepuluh unit
iaitu:
1. Unit Kejuruteraan Awam
2. Unit Kejuruteraan Elektrik
3. Unit Kejuruteraan Mekanikal
4. Unit Perdagangan
5. Unit ERT
6. Unit Sains Pertanian
7. Unit Pembangunan
8. Unit Pengurusan pelajar
9. Unit Pengurusan
10. Unit Pentadbiran

Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional dinaik taraf dan
bertukar nama sebagai Jabatan Pendidikan Teknikal pada tahun 1995.


6.0
PENUBUHAN MAKTAB PERGURUAN TEKNIK


Selaras dengan syor-syor dalam Penyata Razak dan Penyata Rahman Talib tentang
pendidikan teknik dan vokasional, Jawatankuasa Penyemak Dasar Pelajaran 1960
mencadangkan sebuah maktab perguruan teknik ditubuhkan selewat-lewatnya pada
tahun 1962. Oleh itu dalam bulan Jun 1960, Kerajaan Persekutuan telah bersetuju
untuk mendapatkan pakar teknik dari Kanada bagi mengkaji penubuhan maktab
perguruan teknik di negara ini.


Kemudian pada bulan Jun 1961, dengan kerjasama Kerajaan Kanada melalui
Rancangan Colombo, dua orang pakar pendidikan teknik dan vokasional Kanada
iaitu Encik C.C. Aschroft, pakar kejuruteraan dan bekas Pengetua Maktab
Perguruan Teknik Ontario, Kanada dan Encik D.T. Dingwell, bekas guru teknik di
Junior Technical Trade School, Kuala Lumpur (1956-1958) telah datang ke negara
ini untuk membuat kajian. Hasilnya, mereka telah mengesyorkan kepada kerajaan
beberapa langkah yang perlu diambil termasuklah anggaran perbelanjaan pembinaan
bangunan, reka bentuk bangunan, bengkel, makmal, kurikulum dan sebagainya.
Berikutan itu, satu perjanjian kerjasama lima tahun telah ditandatangani antara
Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan Kanada. Mengikut perjanjian
tersebut, Kerajaan Kanada bertanggungjawab untuk menyediakan tenaga pengajar,
merangka data kursus dan menganjurkan latihan untuk kakitangan tempatan di
Kanada.


Dengan itu lahirlah Maktab Perguruan Teknik (MPT) pada 17 Mei 1962, selepas
tibanya sekumpulan guru teknik dan vokasional dari Kanada yang diketuai oleh
Encik B.F. Addy. Bangunan MPT yang pertama terletak di Jalan Damansara, Kuala
Lumpur. Bangunan ini adalah bekas bangunan Kolej Perempuan Melayu (Malay Girl’s
College) yang telah berpindah ke Seremban, Negeri Sembilan. Kemudian pada akhir
tahun 1967 apabila perkhidmatan kakitangan dari Kanada tamat, semua
tanggungjawab untuk mengurus maktab ini diambil alih oleh pegawai-pegawai
tempatan.


Peranan maktab ini telah menjadi bertambah penting dengan terlaksananya Sistem
Pelajaran Aneka Jurusan dalam tahun 1965 yang memperkenalkan empat mata
pelajaran baru di peringkat sekolah menengah rendah, iaitu Seni Perusahaan, Sains
Pertanian, Perdagangan dan Sains Rumah Tangga.


MPT mula mengendalikan Kursus Pertukangan pada awal tahun 1970, apabila jabatan
berkenaan di Maktab Perguruan Pertukangan di Kuantan dipindahkan ke sini. Pada
tahun 1972 kursus Pengajian Perdagangan pula dimulakan apabila Jabatan
Pengajian Perdagangan Maktab Perguruan Ilmu Khas dipindahkan ke maktab ini
dalam usaha menggabungkan jurusan teknik dan vokasional.


MPT juga telah mengendalikan latihan perguruan dalam tiga komponen kursus
Kemahiran Hidup: Ekonomi Rumah Tangga, Kemahiran Manipulatif Tambahan dan
Pertanian sejak 1989 sehingga kursus-kursus tersebut dipindahkan ke Maktab
Perguruan Batu Pahat dalam tahun 1992.


Mulai tahun 2006, MPT dinaiktarafkan dengan kemampuan menganugerakan Ijazah
Perguruan kepada para pelajarnya. Ia mula dikenali sebagai Institut Perguruan
Teknik (IPTKL).

7.0 PENUTUP


Bagi merealisasikan impian negara iaitu menjadikan Malasia sebgai negara maju
menjelang tahun 2020, maka pelbagai perubahan perlu dibentuk berdasarkan
pengalaman-pengalaman yang lalu. Kita hendaklah memastikan bahawa setiap
perancangan dan tindakan selari dengan dasar yang telah digariskan oleh
kementerian seperti Dasar Pendidikan Kebangsaan, Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan sebagainya.

Setiap guru perlu membuat anjakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran
selari dengan perubahan globalisasi yang berlaku. ICT merentas kurikulum boleh
dipraktikkan oleh guru sebagai salah satu bahan bantu mengajar di dalam kelas.


___________________________________________________________________________________


* Untuk membuka “link” mengikut BAB di bawah,  Sila tekan tulisan berwarna
MERAH. Kecuali BAB 10 buka ikut subtopik pada tulisan berwarna MERAH.

BAB 1 : TERAS PENDIDIKAN NEGARA
1.1 : Rukun Negara
1.2 : Falsafah Pendidikan Kebangsaan
1.3 : Wawasan 2020
1.4 : Islam Hadhari

BAB 2 : KEMENTERIAN
1.1 : Kementerian Pelajaran Malaysia
1.2 : Kementerian Pengajian Tinggi

BAB 3 : SEJARAH PERKEMBANGAN PELAJARAN MALAYSIA
1.1 : Perkembangan Dasar dan Kemajuan Sistem Pelajaran Kebangsaan
1.2 : Perkembangan Pelajaran Masa Kini

BAB 4 : SISTEM PELAJARAN MASA KINI
1.1 : Pendidikan Pra Sekolah
1.2 : Program PERMATA
1.3 : Pendidikan Rendah
1.4 : Pendidikan Menengah
1.5 : Pendidikan Khas
1.6 : Program Pendidikan Khas
1.7 : Sekolah Sukan
1.8 : Sekolah Seni
1.9 : Pembestarian Sekolah
2.0 : Pendidikan Pasca Menengah( Tertiari)
2.1 : Institusi Pengajian Tinggi
2.2 : Pendidikan Swasta
2.3 : Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
2.4 : Sekolah Kluster
2.5 : Sejarah Pendidikan Teknik & Vokasional
* Tambahan penkhususan bidang di UTHM

BAB 5 : KURIKULUM
1.1 : Teori Pendidikan
1.2 : Kurikulum Prasekolah
1.3 : Kurikulum Baru Sekolah Rendah
1.4 : Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
1.5 : Kurikulum Kursus Perguruan Lepasan Ijazah
1.6 : Pengurusan Kurikulum
1.7 : Program JQAF
1.8 : Kia2M

BAB 6 : PROGRAM SOKONGAN DAN HAL EHWAL MURID
1.1 : Asrama
1.2 : Skim Pinjaman Buku Teks
1.3 : Biasiswa dan Pinjaman
1.4 : Program Bersepadu Sekolah Sihat
1.5 : Program Pemakanan Sekolah
1.6 : Bimbingan dan Kaunseling
1.7 : Malaysia Teacher Standard atau Standard Guru Malaysia (SGM)
1.8 : PIBG
1.9 : Skim Baucer Tuisyen

BAB 7 : PROGRAM KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1.1 : Gerak Kerja Kokurikulum
1.2 : Sekolah Harapan Negara
1.3 : Hari Guru
1.4 : Projek Nilam
1.5 : Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia
1.6 : Majlis Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran

BAB 8 : URUSAN PERKHIDMATAN
1.1 : Perintah-Perintah Am
1.2 : Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993
1.3 : Arahan Perbendaharaan
1.4 : Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor
1.5 : Arahan Perkhidmatan
1.6 : Akta Acara Kewangan
1.7 : Peraturan-Peraturan Pegawai Awam

BAB 9 : DASAR, KURIKULUM & SISTEM BARU
1.1 : KSSR
1.2 : KSSM
1.3 : Pentaksiran Berasaskan Sekolah
1.4 : MBMMBI
1.5 : 1 Murid 1 Sukan
1.6 : Transformasi Pendidikan Vokasional
1.7 : NKEA
1.8 : NKRA Pendidikan

BAB 10 : BAB TAMBAHAN
A   : Dasar, Kurikulum & Sistem1.1 : SBPA1.2 : LINUS & PROTIM1.3 : Tonggak 121.4 : PPSMI1.5 : RMK – 10 ( Pendidikan)
B    : Isu Semasa Pendidikan2.1 : Wang Bantuan RM100 Kepada Pelajar2.2 : Pemberian Baucar RM200 Kepada Pelajar IPTA, IPTS Dan Politeknik2.3 : Isu Penempatan GSTT2.3 : Majlis Bahasa Inggeris2.4 : Kementerian Kaji Wujud GPK Pendidikan Islam Di Sekolah2.5 : Majlis Pelancaran Transformasi Pendidikan Vokasional
C    : Isu Semasa Negara3.1 : Sistem Pemerintahan Malaysia ( YDP Agong, Kabinet, Komponen )3.2 : Isu Adam Adli3.3 : BR1M3.4 : Program Transformasi Kerajaan, Ekonomi & Politik3.5 : Bajet 2012
D    : Teori Pendidikan4.1 : Taksonomi Bloom


E    : Lain-Lain


5.1 : SPP5.2 : JPA5.3 : Sorotan Peristiwa 2011


Sharing is Caring!

One comment

Leave a comment