PROGRAM Peningkatan Keselamatan, Kesihatan dan Keceriaan Sekolah (3K)

Sharing is Caring!

PROGRAM Peningkatan Keselamatan, Kesihatan dan Keceriaan Sekolah (3K)

PROGRAM Peningkatan Keselamatan, Kesihatan dan Keceriaan Sekolah (3K) yang akan memasuki tahun ke-13 pelaksanaannya, akan tampil dengan konsep baru yang akan menggabungkan tiga program berasingan.

Menurut Ketua Pengarah Pendidikan, Datuk Abdul Rafie Mahat, program 3K kini dikenali sebagai Inisiatif Meningkatkan Keselamatan, Kesihatan dan Keceriaan Sekolah atau Inisiatif 3K.

Inisiatif 3K katanya, akan meliputi tiga program berasingan itu ialah Program Sekolah Selamat, Program Kesihatan dan Kebersihan serta Program Keceriaan dan Keindahan Sekolah.

Sebanyak 90 buah sekolah sekolah rendah dan menengah di seluruh negara akan menyertai program ini tahun hadapan, berbanding 30 sekolah tahun ini.

Setiap program akan disertai oleh 30 buah sekolah meliputi 15 buah sekolah rendah dan 15 buah sekolah menengah.

Setiap negeri pula akan diwakili oleh dua buah sekolah iaitu sekolah menengah dan rendah.


Dalam surat siaran bertarikh 10 November lalu itu, Abdul Rafie berkata, penyusunan semula program 3K ini dilakukan untuk mengelakkan pertindihan objektif bagi dua program yang dilaksanakan sebelum ini iaitu Program 3K dan Program Peningkatan Keselamatan Sekolah.

“Memandangkan terdapat beberapa pertindihan objektif bagi kedua-dua program tersebut, maka Kementerian Pendidikan telah memutuskan kedua-dua program disusun semula supaya lebih efektif dari sudut pelaksanaan.”

“Mulai tahun 2004, hanya terdapat satu program sahaja,” katanya.

Program 3K dimulakan pada tahun 1991, bertujuan memastikan semula sekolah mempunyai sistem yang mantap bagi menangani sebarang isu berkaitan dengan keselamatan, kesihatan serta keceriaan sekolah.

Akhbar Utusan Malaysia menerusi ruangan Pendidikannya adalah akhbar rasmi program ini sejak program ini diperkenalkan, selain penaja lain, Tetra Pak.

Tambah Abdul Rafie lagi, dengan penyusunan semula program itu, setiap program akan dipantau oleh tiga pasukan yang berasingan, terdiri daripada pegawai-pegawai dari Kementerian Pendidikan dan juga agensi-agensi kerajaan lain yang relevan dengan program tersebut.

Program Inisiatif 3K ini diletakkan di bawah tanggungjawab Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan.

PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014)


ISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN
 Tahap pencapaian 3K kurang cemerlangTahap Kebersihan sekolah bawah 80%Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80%-mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.
-mengadakan gotong-royong
Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.
Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 %Meningkatkan tahap keselamatan sekolah-Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya.Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%.
Tahun 2009-75%
Tahun 2010-80%
Tahun 2011-85%
Tahun 2012-90%
Tahun 2013-95%
Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskanMeningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan-Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri.
-Bebas denggi.


Sharing is Caring!

Leave a comment