LAPORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU ( PPGB )

Sharing is Caring!

LAPORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)


LAPORAN INI BERDASARKAN ISI KANDUNGAN DI BAWAH


ISI KANDUNGAN


BAB
KANDUNGAN
M/S
1.0
Biodata Guru Baharu
1.1 Maklumat Diri
1.2 Pengalaman/Kemahiran
1.3 Lampiran :
 (i) 
Salinan Surat Penempatan/Lantikan
 (ii)  Salinan Borang Pengesahan
Melapor Diri
 (ii) 
Salinan Borang Maklumat Diri
 (iv) Salinan Sijil-Sijil Akademik dan
Ikhtisas
1 – 38
1
2 – 3
4 – 5
6
7
8 – 17
2.0
Profil Sekolah
2.1 Maklumat Asas Sekolah
2.2 Logo, Misi, Visi dan Piagam Sekolah
2.3 Carta Organisasi
2.4 Lampiran :
(i) Pelan Sekolah
(ii) Takwim Sekolah
18 – 38
18 – 19
20 – 21
22 – 23
24 – 25
26 – 38
3.0
Senarai Jawatan Dan Bidang Tugas Guru Baharu
3.1 Jawatan Kurikulum
3.2 Jawatan Kokurikulum
3.3 Jawatan Hal Ehwal Murid (HEM)
3.4 Jawatan Pengurusan dan Pentadbiran
3.5 Tugas-Tugas Lain
3.6 Lampiran
(i) Carta Organisasi Panitia Mata Pelajaran, Kokurikulum dan Hal Ehwal Murid
(ii) Jadual Waktu Mengajar/ Jadual Aktiviti
39 – 43
39
39
39
39
39
41 – 42
43
4.0
Laporan Fasa Orientasi
4.1 Laporan Harian/Mingguan (LAMPIRAN A)
4.2 Lampiran :
(i) Bahan Edaran
(ii) Pamphlet/Brosheur/Buku Program
44 – 124
44 – 124
5.0
Laporan Aktiviti Pementoran
5.1 Laporan Aktiviti/Sesi Perjumpaan@Bimbingan/Program (LAMPIRAN C)
5.2 Laporan Kajian Tindakan (LAMPIRAN B)
5.3 Lampiran
(i) Bahan Edaran
(ii) Risalah/Buku Program
125 – 158
125 – 142
143 – 158
6.0
Refleksi Dan Penilaian PPGB
6.1 Refleksi Umum ( pandangan, perasaan, harapan, dan lain-lain )
6.2 Kekuatan/Kelemahan/Kekangan/Halangan/Isu-isu Berbangkit
6.3 Cadangan
159 – 160
159
159
160

DOWNLOAD KESELURUHAN LAPORAN : 

(1) GOOGLE DRIVE  

DOWNLOAD ALL .WINRAR

(3) MEDIAFIRE LINK

http://www.mediafire.com/?578d3ffw2nbhw75

Selepas siap download ; Extract guna WINRAR
_______________________________________________________________

Download mengikut folder ( Bagi yang menghadapi masalah download All)
>> Klik Folder-folder dibawah
_____________________________________________________________________
_______

Sebagai tanda terima kasih anda boleh tekan LIKE di bawah ini ;
Sebarang pertanyaan sila komen ataupun terus bertanya ke Facebook peribadi atau Fan Page. _____________________________________________________________________________


Untuk mendapatkan panduan FORMAT Sila Download CD PPGB di link ini ;


http://fadzilmahasiswa.blogspot.com/2012/05/program-pembangunan-guru-baharu-ppgb.html


Terima Kasih.


Sharing is Caring!

Comments: 7

Leave a comment