Close

Mohd Fadzil

Month: December 2012

IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI KALI KEDUA TAHUN 2012 ( POSTING 23 MEI 2012 )


AMARAN, PENGIRAAN DI BAWAH ADALAH ANALISA PENULIS BERDASARKAN

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 12 TAHUN 2012
IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI KALI KEDUA TAHUN 2012

SILA DOWNLOAD DAN RUJUK PADA LINK DI BAWAH ;

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2012/pp122012.pdf

_________________________________________________________________________

CONTOH
PENGIRAAN
IMBUHAN
TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI KALI KEDUA TAHUN 2012

Contoh 1: Pelantikan Baru Dan Telah Menerima Imbuhan Tahunan Pada
Ogos
2012En.
Fadzil  telah dilantik sebagai Pegawai Pegawai
Pendidikan Siswazah  pada 23 Mei 2012
dengan gaji permulaan sebanyak RM2,222.94. Beliau telah menerima Imbuhan
Tahunan sebanyak RM500.00 pada Ogos 2012.
Pengiraan
kadar kelayakan Imbuhan Tahunan bagi pegawai adalah seperti berikut:

= [ Jumlah patut terima – Jumlah telah terima ] / 2

= [ ( 1.5 x gaji bulan Disember 2012 x { Bil. Hari berkhidmat / 366} ) – (
Jumlah diterima pd. Ogos 2012 ) ] /2

= { ( 1.5 x RM2222.94 x { 223 / 366 } ) – ( RM500.00 ) } / 2

= [ RM1986.06 – RM500.00 ] / 2

= 2031.62 / 2

= RM765.81

* 223 hari adalah  anggaran hari berkhidmat  daripada 23 Mei 2012 hingga 31 Disember 2012.

Berdasarkan pengiraan didapati kelayakan Imbuhan Tahunan (jumlah patut terima)
bagi tahun 2012 adalah sebanyak RM1,986.06. Imbuhan Tahunan yang telah diterima
pada bulan Ogos 2012 adalah RM500.00. Sehubungan itu, baki Imbuhan Tahunan yang
akan dibayar adalah RM1,486.06 dan dibayar 2 kali iaitu
RM765.81 pada bulan Disember 2012 dan RM765.81 pada bulan Januari 2013.
a Sekiranya
jumlah patut terima kurang daripada RM1,500.00, pegawai layak dibayar minimum
RM1,500.00

b350
hari – Bilangan hari berkhidmat dari 17 Januari 2012 hingga 31 Disember 2012
c366
hari – Bilangan hari dari 1 Januari hingga 31 Disember 2012 termasuk Hari Rehat
Mingguan, Hari Kelepasan Am dan cuti-cuti yang melayakkan gaji

Sekian, Terima kasih.