Close

Mohd Fadzil

Month: August 2016

Google Play : Aplikasi Sejarah T1 (BETA) :

Aplikasi Sejarah T1 (BETA) :

Objektif
Aplikasi yang menggabungkan audio-visual, penggunaan transparensi dengan sokongan grafik dapat menarik minat murid mempelajari Sejarah
1)Pelajar dapat menjawab soalan kuiz menggunakan mobile apps
2)Menarik minat pelajar kuiz selang-seli dengan permainan.
3)Aplikasi dapat diakses melalui smartphone di luar waktu sekolah.

Any questions, please email fadzil.mpputhm@gmail.com Please also check out fadzilmahasiswa.blogspot.my