Panduan Analisis SPSS : Ujian T-TEST [BM]

Sharing is Caring!

*Pesediaan Sebelum Laksana Ujian-t Test ( Wajib Data bertaburan Normal)

Tutorial SPSS Analisis Ujian Normaliti
https://youtu.be/4e0GgCtPTAo

 1. Tutorial SPSS Analisis : Ujian-t Sampel Sampel Bebas (Independent Samples t test)
  https://youtu.be/dH6KXDsIgHE
 2. Tutorial SPSS : Analisis Ujian-t Pengukuran Berulangan (Paired Samples T Test)
  https://youtu.be/KqoG5t-LxZQ
 3. Tutorial SPSS : Analisis Ujian-t Padanan (Matched samples t test)
  https://youtu.be/3E85qp7UjqY
 4. Tutorial SPSS : Analisis Ujian-t Satu Sampel (One Sample T Test)
  https://youtu.be/c0Nda4Sobjg

Playlist Youtube (Ujian-t)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL05xCZeDFa-r2bhACXlSEDiABuHXDkDms

*Jangan lupa SUBSCRIBE (PERCUMA) untuk dapatkan video lain terkini SECARA AUTOMATIK melalui Notification. Hanya klik link ini >> http://www.youtube.com/user/MohdFadzil85 dan terus klik subscribe.

Sebagai tanda terima kasih anda boleh tekan LIKE di bawah ini ;
 
 

 


Sharing is Caring!

Leave a comment