Close

Mohd Fadzil

Month: May 2020

Panduan Google Classroom + Quizizz (Penandaan Automatik)

📌Tutorial Guru Integrasi Quizizz dengan Google Classroom
https://youtu.be/S2B5BOX0aKw

🗓Berikut tambahan Nota Tutorial

Tutorial Guru Buat Soalan Quizizz Sendiri
https://youtu.be/PeDAgCpm78w


📌Meminta Murid Jawab Soalan
(Guru subjek edar tutorial video kepada murid)
🚫 Hanya selepas soalan objektif di buat di hantar sebagai tugasan

Tutorial Murid Jawab Quizizz + Google Classroom melalui Smartphone
https://youtu.be/5F01DbWfhJE

Tutorial Murid Jawab Quizizz + Google Classroom melalui Komputer @ Laptop
https://youtu.be/BgM9k6Jd3_0


📌 Tutorial Guru Import Markah Quizizz dengan Google Classroom
https://youtu.be/HgkD6AQMgFU

👉 Semakan/Penandaan/Pemarkahan automatik melalui sistem Google Classroom


🗒 Playlist Youtube (Google Classroom + Quizziz) :

https://www.youtube.com/playlist?list=PL05xCZeDFa-o3QqyW7z4o5Sg-ToV5VoiB

Tamat

Sekian, terima kasih.