Close

Mohd Fadzil

Tag: SMKDUA

PERTANDINGAN VIDEO KREATIF SEKOLAH SEMPENA PROGRAM PASCA PMR PERINGKAT SEKOLAH (SMKDUA) 2012

PERTANDINGAN VIDEO KREATIF SEKOLAH SEMPENA PROGRAM PASCA PMR PERINGKAT SEKOLAH (SMKDUA) 2012

Syarat-syarat Pertandingan1.            Penyertaan adalah secara  INDIVIDU ATAU BERKUMPULAN dan
setiap kumpulan tidak boleh melebihi daripada
LIMA (5) orang
pelajar. TETAPI pelakon dibenarkan tanpa
HAD Maksimum.
2.            Borang Penyertaan mesti dihantar
selewat-lewatnya pada
17 OKTOBER 2012 (RABU) kepada Penyelaras  Pertandingan
seperti yang dinyatakan di bawah. Penyertaan yang tiba lewat daripada tarikh
tutup tidak akan diterima. Manakala,
TARIKH HANTAR VIDEO selewat-lewatnya pada 24 OKTOBER 2012 (RABU).
3.            Durasi masa video hendaklah diantara 5 – 15 minit.
4.            Penyertaan hendaklah memaparkan
nilai-nilai murni masyarakat Malaysia dan tidak menyinggung mana-mana pihak.
5.            Setiap individu atau kumpulan boleh
menghantar seberapa banyak penyertaan.
6.            Yuran Penyertaan bagi SEORANG PESERTA  ialah RM1.00
sahaja.
7.            Sekretariat Pertandingan berhak
menolak penyertaan yang tidak lengkap.
8.            Keputusan Panel Juri adalah
muktamad. Sebarang surat menyurat tidak akan dilayan.
9.            Hakcipta produksi adalah hakmilik
peserta, Peserta mestilah membenarkan Sekretariat Pertandingan  menggunakan produksi tersebut bagi tujuan
promosi dan siaran sebelum, semasa dan selepas pertandingan.
10.          Peserta juga mestilah membenarkan
suntingan dibuat terhadap video penyertaan bagi tujuan penyiaran.
11.          Video boleh dihantar dalam bentuk softcopy dalam Pendrive@External
Hard Disk
atau salinan CD/DVD.


Panduan Pertandingan

  • Para peserta perlu mencipta satu video pendek yang menunjukkan aspek tema dengan teliti.
  • Peserta perlu mengisi borang penyertaan dan memberikan sinopsis video secara ringkas (tidak melebihi 50 patah perkataaan).
  • Kandungan video adalah tidak melebihi lima belas minit dan definisinya boleh dilihat dan difahami dengan jelas.
  • Tidak ada halangan dalam rakaman video, asalkan rakamannya boleh dilihat dengan jelas.
  • Video akan dinilai melalui keaslian karya, ketelitian, kandungan dan kesesuaian dengan tema.


Hadiah

TEMA
Hadiah
Wang Tunai
KEHIDUPAN SAYA DI SEKOLAH @
MY LIFE AT SCHOOL
Hadiah Pertama
Hadiah Kedua
Hadiah Ketiga
RM 50.00
RM 40.00
RM 30.00

BORANG PERTANDINGAN boleh didapati pada;

(1) Cikgu Mohd Fadzil
(2) Cikgu Joohana

Atau boleh di download kemudian cetak di;

http://www.mediafire.com/view/?da33j0j79c0g4p9

BORANG PERTANDINGAN PERLU DIHANTAR SEBELUM ATAU PADA 17HB OKTOBER 2012 (JUMAAT) KEPADA :

CIKGU MOHD FADZIL BIN ABDUL HANID
Telefon       : 013-7107705
E-mail        : fadzil.mpputhm@gmail.com
Website     : http://smkdua2.blogspot.com
Facebook   : http://www.facebook.com/smkdua2